Investeringsfinansiering

Finansiering via oss gör att ditt företag kan ha en modern och väl fungerande fordons- eller maskinpark samtidigt som verksamheten bibehåller sin likviditet.

Modern maskinpark
Vid finansiering hos oss anpassar vi lösningen tillsammans med dig så det passar er investering, ert uppdrag och de körtimmar/mil som ni har. Det gör att det är enkelt för er att driva verksamheten och fortsatt ha en modern och väl fungerande fordons/maskinpark.

Enkel bokföring
Oavsett val av finansieringsform, dvs Leasing, Hyra eller Avbetalning så får du via oss ett enkelt upplägg och en förutsägbar betalplan som gör det lätt för dig att budgetera både månadskostnad och likviditet för den aktuella investeringen.

Stor handlingsfrihet
Fordonet eller maskinen används som säkerhet, dvs du kan behålla ditt rörelsekapital så att du får större handlingsfrihet om fler affärsmöjligheter skulle dyka upp. Vi erbjuder konkurrenskraftiga finansieringslösningar inom entreprenad, transport, truck, logistik och lantbruk.

Partnerfinans

Vi ger dig mervärden i form av helhetslösningar och funktion, ökad lönsamhet och, inte minst, långsiktiga relationer med dina kunder.

Vi erbjuder
Att kunna erbjuda dina kunder en finansieringslösning ger förutsättningar för ökad försäljning och lönsamhet. Det stärker din relation med kunden och ger snabbare och enklare avslut. Bra produkter blir mer kompletta med en konkurrenskraftig finansiering.

Tillsammans med kunden kan ni fokusera på behovet, medan vi tar hand om och löser finansieringsfrågan.

Du kan välja mellan finansieringsformerna: Hyra, Funktionshyra och Leasing.

Weblösning
Vi erbjuder dig en modern teknisk weblösning för både upplägg och godkännande av affären, såväl som digital avtalshantering, eSign.
I våra samarbeten fäster vi även stor vikt vid att ge dig och din organisation

» Tillgänglighet
» Säljstöd
» Träning och säljutbildning